Zdjęcia z wernisażu wystawy
Andrzej Anielski - reprodukcje wybranych prac

2009

9 stycznia – 4 lutego 2009


„Olsztyn – strona druga”
Wystawa fotografii
Andrzeja Anielskiego i Andrzeja Bendoza


Andrzej Anielski - absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych "Fotografia i Informacja Obrazowa" i "Psychologia Reklamy" na Uniwersytecie Warszawskim. Fotografuje od 31 lat.

Wycieczka po olsztyńskich podwórkach to nawet dla olsztyniaka wyprawa w nieznane. Sprawozdaniem z takiej wyprawy są te zdjęcia. Chociaż właściwie nie ma na nich ludzi, to jednak o ludziach opowiadają. Małe "enklawy prywatności" mówią o ich tęsknotach, marzeniach i potrzebie bycia "u siebie".               
Andrzej Anielski

Andrzej Bendoza ukończył studia magisterskie na AWFiS im. J. Śniadeckiego w Gdańsku na kierunku Turystyka i Rekreacja. Jego pasją jest fotografia i obróbka cyfrowa zdjęć, czym zajmuje się od 5 lat.

Wystawa ma na celu  ukazanie oblicza Olsztyna od jego „drugiej strony”, a mianowicie zaprezentowanie warunków życia, w jakich funkcjonują jego mieszkańcy, daleko odbiegających od luksusu i dobrobytu, przedstawienie starych, niszczejących i jak gdyby zatrzymanych w czasie miejsc, w których na swój specyficzny sposób egzystują i realizują się ludzie. Priorytetem jest nakłonienie do refleksji na temat ogólny, ale jakże głęboki i aktualny. Tym tematem jest życie i jego liczne aspekty.
Andrzej Bendoza


Andrzej Bendoza - reprodukcje wybranych prac
ul. Stare Miasto 24/25 (wtorek-niedziela - godz. 11.00-17.00)