Reprodukcje wybranych prac

2009

15 maja – 4 czerwca 2009


Mój Olsztyn
– wystawa malarstwa Aleksandra Wołosa
ul. Stare Miasto 24/25 (wtorek-niedziela - godz. 11.00-17.00)
Aleksander Wołos urodził się w 1934 r. w Hołownie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Do roku 1982 był pracownikiem naukowym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie /dr. hab. w zakresie biochemii zwierząt/. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze (m.in. Medalem  Komisji Edukacji Narodowej).
Swoją karierę artystyczną rozpoczął w piśmie akademickim „Życie Kortowa” oraz w dzienniku regionalnym „Głos Olsztyński”. Rysowanie, malowanie i rzeźbienie stało się jego życiowa pasją. Rysunki Wołosa były publikowane m.in. w „Panoramie Północy”, „Naszej Wsi”, miesięczniku „Warmia i Mazury” oraz tygodnikach ogólnopolskich: „Szpilki”, „Karuzela”, „Polityka”, „Wprost”, a także w prasie niemieckiej („Pardon”, „Kontraste”, „Eulenspiegel”) i jugosłowiańskiej („Osten”). Jest autorem czterech zbiorków rysunków satyrycznych oraz trzech albumów malarstwa pastelowego: „Pastelowy humor”, „Głowy i główki” oraz „ Akweny”.
W swoim dorobku, poza niezliczoną ilością rysunków i ponad setką projektów okładek, artysta ma 49 wystaw indywidualnych i udział w 124 wystawach zbiorowych (w tym 62 międzynarodowych). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, a wśród nich  nagrody Prezydenta miasta Olsztyn (2002) oraz Krzyża Kawalerskiego OOP (2004). Do 2004 roku systematycznie publikował w „ Gazecie Olsztyńskiej” satyrę polityczną, pastelowy humor oraz portrety wybitnych twórców kultury. Liczne prace Wołosa znajdują się m.in. w Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz zbiorach prywatnych.
Zdjęcia z wernisażu